İş zekâsı, büyük miktardaki verilerin işlenerek anlamlı hale getiren ve işletmelerin pazarlama, üretim ya da satış gibi alanlarda yeni projeler geliştirmesine yardımcı olan yöntemlere ve süreçlere verilen isimdir. GTech olarak bu yazımızda, iş zekâsı ile ilgili merak edilen konulara değindik.

İş Zekâsı Hangi Sektörlerde Kullanılır?

İş zekâsı, veriye ulaşılabilen her sektörde rahatlıkla ve faydalı bir şekilde kullanılabilmektedir. Günümüzde özellikle bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon, perakende ve kamusal hizmetler gibi alanlarda iş zekâsı sıklıkla ve verimli bir şekilde kullanılmakta; şirketlerin karar aşamalarında önemli bir kaynak olarak faydalanılmaktadır.

İş Zekasının Bileşenleri Nelerdir?

İş zekasının 5 temel bileşeni vardır;

  • Veri toplama ve depolama
  • Veri ambarı oluşturma
  • Veri modeli oluşturma
  • Veri analizi
  • Analiz sonuçlarına göre karar alma

İş Zekâsı Gerekli midir?

Günümüzde, dünyanın tamamı tek piyasa olmuş durumdadır ve bir yerde meydana gelen bir gelişme, dünyanın geri kalanını çok hızlı bir şekilde etkilemektedir. Bu durum, rekabet şartlarını ve olanaklarını da değiştirmiş, firmaları global ölçekteki rekabetin içerisine sokmuştur. Bilginin geçmiş göre çok daha değerli, çok daha fazla ve çok daha hızlı işlenebilir olduğu artık tüm şirketler tarafından bilinmekte ve bu durumdan en yüksek faydayı sağlamak için çalışmalar yapılmaktadır. İş zekâsı tam da bu noktada devreye girmekte; elde edilen büyük verinin işlenip analiz edilmesini ve şirketlerin karar almasını kolaylaştırmayı sağlamaktadır. Doğru şekilde kurgulanmış iş zekâsı uygulamaları, işletmelerin hedeflerini belirlemesinde, risk değerlendirmelerinin yapılabilmesinde ve maliyetlerini düşürmesinde önemli ölçüde fayda sağlamaktadır.

İş Zekâsı Karar Destek Sistemleri

Şirketlerde yapılanmış, yarı yapılanmış ve yapılanmamış olarak 3 farklı karar türü vardır. Bunlardan yapılanmış olarak tanımlanan kararlar, özellikle operasyonel faaliyetler için kullanılan kararlardır ve izlenecek yöntem önceden bellidir. Yarı yapılanmış kararlar ise, yapılanmış kararlara göre daha esnek ve değişmeye açık kararlardır. Yapılanmamış kararlar genellikle stratejik düzeydeki kararlardır ve bu tür kararları önceden almak ve izlenecek yolu belirlemek her zaman mümkün değildir.

Yarı yapılanmış ya da yapılanmamış karar alma süreçlerinde iş zekâsı karar destek sistemlerinden faydalanılmaktadır. İş zekâsı karar destek sistemleri; veri tabanları, analitik modeller, karar veren kişinin görüşleri ve bilgisayar tabanlı modelleme süreçlerini kullanarak, karar alınmasını kolaylaştırmaktadır. Kişiselleştirilebilen iş zekâsı karar destek sistemleri, karar vericinin önceki kararlarını analiz edebilme ve bu kararlara uygun hareket edebilme özelliği de sunabilmektedir.

GTech, firma verilerinizin analiz edilerek stratejik kararlar almanıza olanak sağlayan Veri Ambarı ve İş Zekâsı çözümlerinin ve veri odaklı modern iş zekâsı karar destek sistemlerinin hayata geçirilmesinde uçtan uca hizmet vermektedir.

GTech’in ürün ve hizmetleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için web sitemizde yer alan Bize Ulaşın sayfasını kullanabilirsiniz.